3YLDG_Logo

3. İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Günleri
1-2 Ekim 2021

Özet gönderilmesi için son gün  13 Ağustos 2021  30 Ağustos 2021
Kabul/Ret kararlarının bildirilmesi 1 Eylül 2021   15 Eylül 2021
Sunuların gönderilmesi için son gün 24 Eylül 2021
Etkinlik tarihi 1-2 Ekim 2021