3YLDG_Logo

3. İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Günleri
1-2 Ekim 2021Bilim ve Danışma Kurulu


Prof. Dr. Aynur Şensoy Şorman
            
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Berna Unutmaz
            
Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Lale Balas
            
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Özge Andiç Çakır
            
Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Özgür Avşar
            
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yeliz Yükselen Aksoy
            
Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Alper Sezer
            
Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Aslı Numanoğlu Genç
            
TED Üniversitesi
Doç. Dr. Deniz Ülgen
            
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Elif Oğuz
            
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Gülben Çalış
            
Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Özkan Kale
            
TED Üniversitesi
Doç. Dr. Süheyla Pelin Çalışkanelli
            
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Çağla Meral Akgül
            
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Yalçınkaya
            
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan Mertol
            
Atılım Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Önder Koçyiğit
            
Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Ünsal Oral
            
Başkent Üniversitesi
Araş. Gör. Dr. Vesile Hatun Akansel
            
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Öğr. Elm. Dr. B. Feyza Soysal Albostan
            
Çankaya Üniversitesi
Dr. Egemen Sönmez
            
-Düzenleme Kurulu


Ankara


Selçuk Uluata
Başak Budak Balta
Dr. Okan Çağrı Bozkurt
Mahir Kaygusuz
Dr. Koray Kadaş

İzmir


Eylem Ulutaş Ayatar
Tolga Oktay Gül
Zafercan Atacan
Ali Fuat Aras
Doç. Dr. Sadık Can Girgin