3YLDG_Logo

3. İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Günleri
1-2 Ekim 2021Etkinlik Sekretaryası


E-posta: yldg@imo.org.tr 


İMO Ankara Şubesi


Ozan Yılmaz - Yasin Akkuzu

Tel: +90 312 294 3073

İMO İzmir Şubesi


Barış Can Korkmaz

Tel: +90 232 462 5655 / 114