3YLDG_Logo

3. İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Günleri
1-2 Ekim 2021


Bildiriler


Etkinlik dili Türkçe olup sunum yapmak isteyen yüksek lisans-doktora öğrencilerinin Özet Şablonu'nu kullanarak araştırma yaptıkları ya da yapacakları konunun amacını, uygulanan/uygulanacak yöntemleri ve elde edilen (ya da elde edilmesi beklenen) sonuçları kısaca (maksimum 300 kelime ile) anlatmaları gerekmektedir.


Word dosyası olarak hazırlanacak bildiri özetleri, dosya adı AdSoyad_ozet.docx olarak adlandırılmalı ve belirtilen tarihe kadar etkinlik e-posta adresine (yldg@imo.org.tr) gönderilmelidir. Gönderilen bildiri özetleri, Bilim ve Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecek olup kurulun görüşleri çerçevesinde kabul/ret kararları katılımcılara iletilecektir. Kabul alan katılımcıların etkinlik tarihinde yaklaşık 10-15 dk'lık bir sunum yapması beklenmektedir.


(*) Özet Şablonu


Not: Etkinlikte İngilizce sunum yapmak isteyen öğrenciler için ayrı bir oturum düzenlenebilecektir.